+ INFORMACIÓ

info@eneida.cat Contacto

Centre Eneida
Venus 9-11
08012 Barcelona
Tel: 93 207 17 44

ENEIDA

Eneida és un Centre Ocupacional adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual subvencionat per l’ICASS (Institut Català de Serveis Socials) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’Eneida és la realització d’activitats educatives i de teràpia ocupacional per a joves i adults que hagin finalitzat l’etapa d’Educació Especial o de l’àmbit de Serveis Socials amb:

- Discapacitat intel·lectual
- Autisme / Psicosi
- Síndromes
- Trastorns del desenvolupament
- Maduropaties


  

Atès per Equip Interdisciplinari

- Psicòloga
- Educadors/es Socials
- Pedagoga
- Treballador Social
- Especialistes

Requisits per accedir a una plaça

- Certificat de més del 65% de discapacitat intel·lectual
- EVO laboral amb valoració: centre ocupacional
- Edat: a partir dels 16 anys

Entitat privada d’iniciativa social sense ànim de lucre.
Registre d’Entitats i Serveis Socials, en la Secció d’Atenció a persones amb disminució. Número S06417